Regulamin Opinii zamieszczanych wraz z wizerunkiem na stronie www.marketingoweinspiracje.pl (dalej: strona).

  1. Podmiotem publikującym i przetwarzającym opinie jest Paulina Błajet-Charkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marketingowe Inspiracje, 03-938 Warszawa REGON 385384976 (dalej: Publikujący).
  2. Kontakt w sprawie opinii: dane kontaktowe zawiera polityka prywatności, oraz dostępny jest formularz kontaktowy email: https://marketingoweinspiracje.pl/kontakt
  3. Opinie zamieszczane na stronie www pochodzą od Partnerów Biznesowych, Współpracowników oraz od Klientów, którzy korzystali z naszych usług/produktów.
  4. Opinie pozyskiwane są nieodpłatnie, w indywidualnej korespondencji (w sposób nie-automatyczny) lub pozyskiwane z opinii o naszej działalności opublikowanych w mediach społecznościowych (potwierdzone z autorami w korespondencji), dzięki czemu opinie pochodzą od osób, które faktycznie współpracowały z nami, korzystały z naszych usług/produktów (lub reprezentują takie podmioty gospodarcze).
  5. Publikujący zachowuje swobodę w decyzji o opublikowaniu lub nieopublikowaniu wybranych opinii oraz o ich usunięciu ze strony w dowolnym momencie.
  6. Publikujący może skracać treść pozyskanej opinii, w sposób, który nie zmienia istoty znaczenia.
  7. Publikujący nie prowadzi systemu odpłatności za otrzymywane opinie, a przekazanie opinii jest dobrowolne, nie jest warunkowane zapisami umów o współpracę.
  8. Przekazujący opinie wyraża tym samym zgodę na bezterminową i nieodpłatną publikacje jej treści, rozpowszechnianie, modyfikowanie i publikowanie (w tym: na dowolnej stronie internetowej Publikującego, w jego materiałach marketingowych oraz w kanałach social media); wraz z imieniem i nazwiskiem, nazwą i opisem stanowiska oraz wizerunkiem (zdjęciem). Te zgodę można wycofać lub wnioskować o zmianę opisu (podpis, stanowisko, zdjęcie), kontaktując się z Publikującym. Rozpatrzymy takie zgłoszenie zgłoszenie w czasie do 14-tu dni.
  9. Przekazujący opinie nie powinien w jej treści naruszać przepisów prawa, naruszać praw osób trzecich i upubliczniać tajemnicy przedsiębiorstwa, które reprezentuje.
  10. Jeżeli pomimo opisanego bezpiecznego systemu pozyskiwani opinii, uważasz że jakaś treść opinii jest nieuprawniona lub budzi zastrzeżenia – możesz to zgłosić wraz z opisem, kontaktując się z Publikującym. Do zgłoszenia możesz wykorzystać formularz kontaktowy email: https://marketingoweinspiracje.pl/kontakt. Rozpatrzymy to zgłoszenie w czasie do 14-tu dni.
 

Regulamin Opinii obowiązuje od dnia 1. maja 2023 roku. Ostatnia aktualizacja: 01.05.2023
Ewentualne zmiany w regulaminie i jego nowe wersje będą publikowane na stronie www.