Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej marketingoweinspiracje.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii
  • w ramach strony internetowej marketingoweinspiracje.pl
  • w ramach stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie Administratora (Marketingowe Inspiracje), na których ta polityka została zamieszczona.
 2. Niniejsza polityka obejmuje ww. strony w ich wersjach dostępnych na komputery, w wersjach mobilnych na tablety i telefony komórkowe oraz w wersjach na inne urządzenia.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: >kontakt @ zainspirowana.pl|

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator – Marketingowe Inspiracje Paulina Błajet-Charkiewicz, REGON 385384976, Warszawa.

 • Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.zainspirowana.pl, w ramach innych stron w domenie zainspirowana.pl oraz w ramach stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie Administratora, na których polityka została zamieszczona.

 • Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Newsletter – (określany zamiennie jako „newsletter” i „Inspirujący Newsletter”) wiadomości e-mail, mogące zawierać treści marketingowe, przesyłane przez Administratora do Użytkownika, który wyraził zgodę na takie wiadomości poprzez podanie w polu zapisu na Newsletter na Stronie swojego adresu e-mail.

Dane osobowe

 1. Administratorem decydującym o celu i sposobie przetwarzania zebranych danych osobowych jest Administrator (zob.: Definicje).
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności za pomocą: formularza kontaktowego (poprzez wiadomość e-mail); formularza zapisu na newsletter (określanego zamiennie jako „newsletter” i „Inspirujący Newsletter”); formularza zakupowego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e- mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są w celu obsługi zapytania (a jeżeli tego dotyczyło zapytanie: także w celu przygotowania oferty współpracy, zawarcia umowy i wystawienia rachunku lub faktury).
 7. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera (w tym wiadomości newslettera zawierających treści o charakterze marketingowym). Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda Użytkownika. Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera – jego dane zostaną wówczas usunięte z bazy.
 8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zakupowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi dopasowanej oferty, realizacji zamówienia, kontaktów związanych z zamówieniem i wystawienia rachunku lub faktury.
 9. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 10. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (w tym: firmom dostarczającym usługi hostingu, mailingu, księgowości i obsługi zamówień) na rzecz realizacji tych celów.
 11. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 12. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Uprawnienia Użytkownika

 1. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych - prawo do: dostępu do danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik taką zgodę wyraził.
 2. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: >kontakt@ zainspirowana.pl
 3. W celu wypisania z Newslettera, Użytkownik powinien skierować prośbę drogą mailową na adres: >kontakt@ zainspirowana.pl

Pliki cookies i inne technologie

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej lub niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programu przeznaczonego do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej (a tym samym przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest powierzone następującym podmiotom zewnętrznym - w tym spoza UE):
 • Google Analytics i Google Tag Manager– stosowana w celu analizowania statystyk Strony. Usługa świadczona przez Google. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania ze Strony jest przekazywana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przesyłać informacje spółkom zależnym podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Siedziba podmiotu: Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. E. Plater nr 53, 00-113 Warszawa

 • Facebook Pixel – w celu zarządzania reklamami na Facebooku, monitorowania ich skuteczności i prowadzenia działań remarketingowych. Usługa świadczona przez Facebook. Zakres wykorzystania obejmuje: dostosowanie emisji reklam do grup odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam (w tym tzw. look-alike), analizę zdarzeń w wyniku kliknięcia w reklamę (zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i na Stronie), używanie innych narzędzi reklamowych Facebooka. Siedziba podmiotu: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

 • Google AdWords – do mierzenia skuteczności działań reklamowych i ich optymalizacji oraz konfigurowania grup odbiorców na podstawie ich działań. Usługa śledzenia konwersji świadczona przez Google, pozwalająca na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz reklam na stronach współpracujących z Google (w tym reklam remarketingowych). Google może również przesyłać informacje spółkom zależnym podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Siedziba podmiotu: Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. E. Plater nr 53, 00-113 Warszawa

 • Mailer Lite - do przyjmowania i monitorowania zapisu na Newsletter oraz wysyłki wiadomości do użytkowników zapisanych do Newslettera i monitorowania ich otwieralności. Siedziba podmiotu: MailerLite Limited, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

 1. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są przypisywane do konkretnego Użytkownika Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji konkretnego Użytkownika.
 2. Wymienione technologie służą dostarczeniu informacji o zachowaniach Użytkownika na Stronie oraz informacji o skuteczności działań reklamowych. Konsekwencją zastosowania tych technologii będzie zoptymalizowanie Strony i dopasowanie jej treści oraz ofert i sposobu ich promowania do potrzeb, zainteresowań i zachowań Użytkownika.
 3. Strona może okresowo lub stale korzystać także z rozwiązań od innych partnerów (niż wymienione w pkt. 6 powyżej), służących celom opisanym powyżej.
 4. Strona wykorzystuje technologię od dostawcy MailerLite – do zbierania i wysyłania Newslettera, o ile Użytkownik wprowadzi w pole zapisu do Newslettera na Stronie swój adres e-mail. Adresy e-mail użytkowników zapisanych na Newsletter przechowywane są przez UAB MailerLite.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.