Aneks I – wykorzystanie chatbota Manychat w komunikacji

  • W komunikacji zdalnej prowadzonej przez serwis Instagram używamy narzędzia typu chatbot do automatyzacji odpowiedzi Manychat (Manychat Inc., 450 Lexington Ave, 4th Floor, New York, NY 10017).
  • Manychat przetwarza Twoje dane wraz z rozpoczęciem automatycznej wymiany wiadomości z naszym profilem w portalu Instagram.
  • Dane jakie może przetwarzać to Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa profilu w portalu Instagram, publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych, dane teleinformatyczne (adres IP, lokalizacja), informacje o interakcjach z wiadomościami przesyłanymi w toku konwersacji z naszym profilem oraz inne, w tym te które podajesz (wpisujesz) w toku automatycznej wymiany wiadomości z naszym profilem w portalu Instagram.
  • W związku z przetwarzaniem danych przez Manychat, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG.
  • Zakres i sposób przetwarzania danych przez Manychat zawarty jest w dokumencie DPA – Data Processing Addendum https://manychat.com/legal/dpa. Lista podmiotów trzecich którym Manychat może zlecać dalsze procesowanie danych: https://manychat.com/legal/service-providers. Polityka prywatności Manychat: https://manychat.com/legal/privacy